Kik vagyunk ?

Az egyesület neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos Helyzetű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű Oktatásáért Szociális, Kulturális és Oktatási Egyesület.

A BHIM RAO Egyesületnek két jelentése van: egyrészt a fent említett név mozaikszava, másrészt az indiai Ambedkhar Bhim Rao, aki az érinthetetlenek kasztjából felküzdötte magát Gandhi miniszterelnökségének ideje alatt az igazságminiszteri székbe.

Az Egyesület a célcsoport hatékony oktatási és képzési tájékoztatását, intézményi kapcsolatfelvételét, felzárkóztatását segíti, illetve kulturális és szabadidős programok szervezését vállalta fel. küzd a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció ellen.

Az Egyesület stratégiai célja: olyan komplex programok megvalósítása a hátrányos helyzetű családok körében, mely mind az általános iskolás fiatalok lehető legszélesebb körét elérje, vagy elérésükhöz hozzájáruljon, s őket a középiskola elvégzéséhez, szakma és végbizonyítvány megszerzéséhez hozzásegítse, kialakítva egy olyan oktatási rendszert, amely meggátolja a hátrányos munkaerő-piaci helyzet újratermelődését, mind pedig a családtagjaik számára szervezünk képzési, átképzési programokat, melyekkel piacképes szakmai tudást szereznek és foglalkoztatásba kerülhetnek, ezáltal tartós munkalehetőséghez jutnak, és visszakerülnek az elsődleges munkaerő-piac világába.

A célok megvalósítása érdekében az Egyesület szorosan együttműködik más társadalmi szervezetekkel, kulturális, oktatási, foglalkoztatási és más egyéb intézményekkel.

Az egyesület fennállása óta különböző oktatási programokat bonyolít le.