Bogdán János Amigo

1975-ben születtem Lengyeltótiban. Az Általános iskolát Fonyódon végeztem, itt jártam zeneiskolába is, hat évig tanultam hegedűt. 1990-ben vettek fel a Pécsi Művészeti szakközépiskola kerámia szakára, itt érettségiztem 1994-ben. Szakérettségi témám kerámiából a mécses, rajzból a tánc volt. Ebben az évben részt vettem a „Holland érettségi” elnevezésű nemzetközi projektben is, ahol a feladat egy képsorozat elkészítése volt egy hozzá kapcsolódó vizuális naplóval – itt portrék és szövegek kapcsolatára építettem a munkám.
Még ugyanebben az évben felvettek a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karára, Rajz – vizuális nevelés szakra, tanárom Lantos Ferenc festőművész lett. Itt végeztem 2005-ben. Dolgozatom a vizuális naplóról szólt, és ennek kapcsán az élményrögzítés kérdéseit vizsgáltam. A diplomamunkám összefüggött a dolgozattal: egy saját tervezésű verseskötetet készítettem. Ehhez kapcsolódott egy kisfilm – ebben egy versem is elhangzott a lányom előadásában.
1992-óta írok is a rajzolás mellett, időszakonként összegyűlt írásaim egypéldányos könyvekbe szerkesztettem – ezek lényegében saját készítésű kötetkísérletek voltak, más-más arculattal. 1999 és 2000 között tagja voltam a pécsi „Ime Homo”színtársulatnak –mint amatőr színész. A társulat vezetője rendezte első önálló kiállításom 2000 márciusában – azóta rendszeresen állítottam ki önállóan is, zömmel Pécsen. A kiállításaimnak címe volt, és rendszerint egy-egy témát igyekeztem körüljárni.
A mentori foglalkozásokon gondolkodásmódot szeretnék elsősorban tanítani, tapasztalatokat megosztani, együtt azokkal a felismerésekkel, amik a folyamatban születnek majd meg.