Lakatos György

Eddigi munkahelyek:
- Fővárosi Önkormányzat Romano Kher – Cigány Ház: kertész, programszervező, gyermekfelügyelő, táborvezető, gondnok, 4 nyáron keresztül
- Idős –és Beteg Cigányokért Alapítvány: szociális munkás, 3 évig
- Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Hátrányos Helyzetűekkel Foglalkozó Osztály (NEVI): szociális és kulturális szervező, osztályvezető, 11 évig
- Országos Cigány Önkormányzat: pályázati referens, programszervező, osztályvezető, 5 évig
- Magyarországi Roma Parlament: szervező, képző, facilitátor, 1 évig
- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány: monitor, referens, 3 évig
- Magyarországi Református Egyház Önkéntes Diakóniai Év Programiroda (ÖDE): koordinátor, képzési vezető, nemzetközi önkéntes program vezetője (RGDTS-Phiren Amenca), 4 évig
- Bhim Rao Egyesület: 1 évig mentor
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat: szakmai programvezető, 2 évig.

Jelenlegi tevékenység:
- szellemi szabadfoglalkozás: képzések, roma érzékenyítő tréningek szervezése, előadások a cigányság társadalmi helyzetéről, a cigány kultúráról
- gyermek –és ifjúsági, sporttáborok, életmódtáborok szervezése és vezetése
- képzések, szemináriumok szervezése
- Budaörsi Tanoda vezetője, 5. éve folyamatosan
- a BHIM RAO EGYESÜLET mentora
- a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének 3 tanodájában művészeti tevékenység vezetése.

Önkéntes tevékenység:
- Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport vezetője
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa: közösségszervező, programszervező.
- gyermek –és ifjúsági táborok, sporttáborok, életmódtáborok szervezése és vezetése
- A Budai Református Gyülekezet RomaDopt Klub-ban önkéntes tevékenység
- a Nemes Nagy Ágnes Művészeti SZKI művészeti tevékenységében való részvétel

Képességek:
- művészeti: gitár, ének, cigány néptáncok
- oktatás: cigányok történelme, cigány hagyományok és népszokások, cigány táncok és cigány népzene, gyermekdalok, cigány táncház és ritmusgyakorlatok, roma érzékenyítő tréningek, önkéntességgel kapcsolatos szemináriumok, önkéntesek mentorálása
- gyermektáborok és sporttáborok szervezése és vezetése, gyermekklubok, gyermekrendezvények szervezése, művészeti és kulturális programok szervezése
- közel 25 éve dolgozom a cigányügyben, civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), cigány kisebbségi önkormányzatoknál, de dolgoztam állami szférában, iskolában is, valamint a református egyház külsős munkatársai voltam
- vezetői képességek: közel 20 éve vagyok/voltam vezető beosztásban az alábbi területeken: Nemzeti Egészségvédelmi Intézet - osztályvezető, Budaörsi Tanoda-tanodavezető, Országos Cigány Önkormányzat – osztályvezető, RGDTS-Phiren Amenca (Ref. Egyház) – programvezető, Máltai Szeretetszolgálat – komplex program szakmai vezetője, Romano Kher-Cigány Ház: üdülővezető
- romológiai ismeretek: 1989 – től folyamatosan tanultam és a tanulom a cigány kultúrát és a cigányok társadalmi helyzetét (formálisan és informálisan), néhány tanár, előadó: Zsigó Jenő, Michael Stuart, Prónai Csaba, György Péter, Csepeli György, Kertesi Gábor, Daróczi Ágnes, Ferge Zsuzsa stb. Jómagam hosszú évek óta tanítok iskolákban, képzéseken, tanfolyamokon cigány kultúrát és a magyarországi és európai cigányság társadalmi helyzetéről ismereteket
- szociális munka ismeretek: a Nemzeti Egészségvédelmi Intézetben 10 éven keresztül szerveztem utcai szociális munkás (streetworker) tanfolyamokat, én is dolgoztam egy ideig szociális munkásként
- egyházi tapasztalat: 5 évig dolgoztam külsős munkatársként a Református Egyházban, az ÖDE Irodában. Elsősorban hazai és nemzetközi önkéntességgel foglalkoztunk, de tartottam roma érzékenyítő tréningeket, és más programokat is. Jó kapcsolatom van az Erdélyi Magyar Református Egyházzal, a Kárpátaljai Magyar Református Egyházzal. Idehaza is több református egyházközséggel, lelkészekkel jó kapcsolatot ápolok.

https://www.youtube.com/watch?v=PlF6lDRh1Wk
https://www.youtube.com/watch?v=xXJWZSOqYEQ
https://www.youtube.com/watch?v=INXNX1HxkeM
https://www.youtube.com/watch?v=qKQTENnuDzk