Lakatos Klára

1968 - ban születtem Csengerben. Gyermekkoromat Tyukod községben töltöttem. Itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat. Kiváló pedagógusaimnak, és családomnak köszönhetően, már kisgyermekkoromban sokat szerepeltem. Az iskolai kórusban, a falu citerazenekarában énekeltem, megyei népdalversenyeket nyertem. 1992-ben a budapesti Békés Glasz Imre Élelmiszerkereskedelmi Szakmunkásképző Intézetben tanultam tovább. 1990-ben kerültem kapcsolatba a roma önszerveződés nagy alakjaival, mint: Péli Tamás : festőművész Osztolykán Béla: író-költő, Szentandrássy Isván: festőművész, Nagy Gusztáv: író költő műfordító, Lakatos Menyhért: író, Rostás Farkas György, író-költő. Ők motiváltak továbbtanulásra, és a roma önszerveződésbe való részvételre. Nemzetközi konferenciákat szerveztem romani nyelven, író-olvasó találkozókat, gyermektáborokat, klubokat. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Művelődésszervező szakán szereztem Egyetemi diplomát. Jelenleg a Pécsi tudományegyetem Bölcsészettudományi karán pedagógiatanár MA szakán végzek.
1996-kezdtem festeni. Azóta több neves intézményben állították ki alkotásaimat, több irodalmi és művészeti lapban publikálták.
Korábban, 2007-ben voltam az RMP mentora, melynek eredményeképpen a z első Athe Sam fesztiválon, állíthatták ki alkotásaikat a résztvevő gyermekek, számos roma festőművész munkáival együtt. Maradandó emlék, és büszkeség maradt számukra.
2000-ben jelent meg első kétnyelvű mese kötetem: Shu pe jag papu!
Tegyél a tűzre nagyapám! címmel.
2000-ben Szolnoki Csanya Zsolt: Naplókísérlet c verseskötetét illusztráltam.
Tevékenységeim között, kiemelt szerepet kap a Dzsumbuly-Help Közösségfejlesztő Központban szerzett szakmai tapasztalatom.
2000-2014-ig Erzsébetváros iskoláiban művészeti, cigány népismereti szakköröket tartottam, melyeket az együtt tanulás (multikulturális)szemlélet vezérelt. Az Erzsébetvárosi Montessori Gimnáziumban, lovari/ romani nyelvtanárként tevékenykedtem.
Jelenleg, Erzsébetvárosban a Napénekéj Művészeti Csoport vezetője vagyok.