Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítványt 1992-ben hozta létre Kerecsend Község Önkormányzata.
A közalapítvány célja a hátrányos helyzetű kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyeinek növelése, a helyi oktatás feltételeinek fejlesztése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, képesség-kibontakoztató tevékenységek és sokoldalú szabadidős programok szervezése.

A 23 éve működő ösztöndíj-rendszernek köszönhetően - amely az általános iskola 7. osztályától a felsőfokú tanulmányok befejezéséig segíti a fiatalokat - több mint 200 általános iskolai-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulónak nyújtott ösztöndíj támogatást, és kísérte őket végig tanulmányaik során.

Az alapítvány szoros kapcsolatot alakított ki a 2006-ban létrehozott Kerecsendi Sólymok Tanodával. A kuratórium tagjai tevékeny részt vállaltak, vállalnak a tanoda működtetésében. 2014-től a TÁMOP-3.3.9.A-12/2 azonosító számú projekt, az elnyert közel 30 millió Ft összegű támogatással lehetővé tette a szakmai munka színvonalának emelését, a tárgyi feltételek javítását, a külső kapcsolatépítést.

Az alapítványi és a tanodai tevékenység során szerzett tapasztalatok, kialakított kapcsolatok, létrehozott tárgyi és technikai feltételek jó alapot teremthettek volna ahhoz, hogy az EFOP-3.3.1-15 jelű, Tanoda programok támogatása című pályázati program sikeresen megvalósuljon, de a pályázat elutasításra került.